Prípadová štúdia – Komplexné SEO služby pre www.lineadesign.sk

Spoločnosť lineadesign.sk  nás koncom júna 2012 oslovila s jediným cieľom. Uskutočniť kompletné SEO služby a dlhodobý Linkbuilding, a tým zvýšiť návštevnosť web stránky a výrazne zlepšiť pozície kľúčových slov.

Čo priniesla spolupráca s agentúrou vibration s.r.o. klientovi:

  • zvýšili sme organickú návštevnosť web stránky z 20 na 100 ľudí denne
  • dostali sme kľúčové slovo návrh interiéru na 4. pozíciu v Google a ešte sme neskončili
  • návštevníci chodia na stránku až na 800 rôznych kľúčových slov
  • zvýšili sme povedomie značky lineadesign.sk na internete

Priebeh spolupráce:

Ako sme vyššie uviedli, naša spolupráca začala koncom júna roku 2012, kedy sme vypracovali a implementovali SEO Onpage dokument obsahujúci všetky nevyhnutné úpravy web stránky www.lineadesign.sk. Jednalo sa o úpravu zdrojové kódu web stránky, úpravu URL, SEO Copywriting a SEO OnPage Linkbuilding.

Začiatkom septembra 2012 sme teda začali so službou Linkbuilding, ktorá je zameraná na postupné budovanie siete spätných odkazov, publikovanie malých podporných PR článkov na rôznych blogoch a stránkach a registráciu do katalógov, a to všetko s jasným cieľom zvyšovania pozícií kľúčových slov vo vyhľadávaní. Od začiatku našej spolupráce k jednému linkovanému kľúčovému slovu pribudlo ďalších pár kľúčových slov. Spolupráca s klientom lineadesign.sk mala a stále má hladký priebeh a je zameraná na dlhodobé zvyšovanie návštevnosti ich web stránky. Aj preto táto úspešná spolupráca s nimi i naďalej pokračuje.